Krajské zastupitelstvo o mešitě v Hradci Králové

09.05.2011 13:35

 

Na posledním jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje se kromě běžných témat zabrousilo i do problematiky, která patří v posledním půl roce v Hradci Králové jednomu z hlavních témat. V závěrečné diskusi totiž s příspěvkem vystoupil Valentin Kusák, který začal proti záměru místních muslimů na zbudování islámského centra s mešitou nesouhlasně vystupovat jako první.

 

„Přeji si, aby antiislamizační iniciativy byly podporovány od oficiálních míst – politiků a institucí. Granty, dotace a dary jsou nezbytností, pokud máme boj proti islamizaci brát jako vážnou věc, které se chceme plně věnovat,“ řekl v průběhu vystoupení k zastupitelům Kusák. Dále zmínil, že „ani tolerance propagovaná multikulturalismem však nemůže být bezbřehá. Jestli jsme tolerantní vůči ostatním, pak i my očekávejme, že budeme tolerováni. Nejhorším dědictvím již umírajícího multikulturalismu je fakt, že se lidé bojí otevřeně říci, že jsou proti islamizaci. Bojí se, aby nebyli ihned označeni za xenofoby či přímo nácky.“

 

Skutečností, která výše zmíněná okamžitě potvrdila, byla reakce některých zastupitelů kraje. Mnoho z nich při onom projevu nenápadně pokukovalo po svých kolezích a sledovalo jejich reakci. Spoustu z nich patrně vůbec nevědělo, jak se k danému tématu postavit.

 

Na projev reagoval náměstek hejtmana Vladimír Derner, který se za Valentina Kusáka postavil a řekl, že s řečeným souhlasí a je dle něho nutné, aby se tímto tématem začalo zabývat i krajské zastupitelstvo. Alespoň by se prý mělo přijmout většinové stanovisko, aby voliči věděli, jak se k plánu na vybudování mešity jejich volení zástupci staví.

 

K diskusi se poté přihlásil už jen zastupitel Miloslav Plass (ODS), který naopak celou iniciativu proti mešitě odmítl a řekl, že je pro něho nepřijatelné, aby zastupitelstvo přijímalo jakékoliv usnesení na toto téma. Jméno zastupitele Plasse není v tomto ohledu nijak neznámé. Již před časem vydal článek, v němž se postavil na stranu muslimů. Zajímavé bylo, že Plassův text tehdy otiskl týdeník, který se k tématu mešity v Hradci ve všech svých článcích staví také pozitivně.